Co możemy dla Ciebie zrobić?

określimy stan zniszczeń

Niezależnie, czy zmiany w obszarze uprawnym powstały w wyniku szkód łowieckich czy klęsk żywiołowych – z wykorzystaniem naszych dronów jesteśmy w stanie precyzyjnie określić obszar uszkodzonych roślin. Na podstawie informacji od nas będziesz mógł sukcesywnie ubiegać się o odszkodowanie. 

Nasze materiały wideo niejednokrotnie zadecydowały o prawidłowym oszacowaniu strat i adekwatnej kwocie odszkodowania. 

Skontaktuj się z nami, aby poznać ceny!

stworzymy mapę pola

Na podstawie naszych map skutecznie zoptymalizujesz środki uprawne. 

Gospodaruj efektywniej. Dowiedz się, które obszary Twojej ziemi są najbardziej płodne, a które wymagają interwencji. Mapa będzie stanowiła podstawową informację, dzięki którym zwiększysz płodność swoich ziem.

sprawdzimy skład gleby

Szczegółowe informacje na temat predyspozycji gleby, która może być zróżnicowanej jakości w zależności, wpływają na zwiększenie jakości upraw. 

Z wykorzystaniem dronów wyposażonych w kamery multispektralne, technologie fotodetekcyjne oraz specjalistyczne czujniki laserowe określimy obszar populacji roślin, obszar przerzedzeń, wyznaczymy wskaźnik wegetacji, przeprowadzimy badanie składu gleby, skontrolujemy stan roślinności.

https://nowyklient.pl/#start

materiały wideo z pola

Z wykorzystaniem drona doskonale wiesz, które obszary Twojego pola wymagają interwencji.

Przy dużych areałach konieczna jest też odpowiednia sprawność działania. Film uchwycony dronem pozwala na określenie stanu upraw i rozpoznanie niepożądanych zmian. 

Napisz do nas, aby otrzymać cennik wideo – dobierz plan odpowiedni do swoich potrzeb!